ปริศนาเชิงตรรกะ MTW…FSS Gclub

ปริศนาเชิงตรรกะใน Gclub ข้อที่ 2 กันเลย มีตัวอักษรทั้งหมด 7 ตัวดังนี้ MTW…FSS แล้วตัวอักษรหนึ่งตัวที่หายไปนั้นมันคือตัวอักษรอะไร โดยที่เราจะมีคำไบ่ก็คือ ตัวที่หนึ่งเป็นตัว M ตัวที่สองเป็นตัว T ตัวที่สามเป็นตัว W ตัวที่ห้าเป็นตัว F ตัวที่หกและตัวที่เจ็ดเป็นตัว S แล้วคำถามก็คือ ตัวอักษรตัวที่ 4 นั้นมันคือตัวอะไรกันแน่ คุณมีเวลาคิดปริศนานี้อยู่ 5 วินาที นับถอยหลังในใจหลังจากนี้ได้เลยแล้วมาฟังคำเฉลยกันว่าคุณนั้นตอบถูกต้องหรือไม่ คำตอบก็คือตัว T นั่นเอง เพราะตัวอักษรทั้งหมดนั้นจะแทนด้วยตัวอักษรตัวหน้าสุดของแต่ละวัน ในหนึ่งสัปดาห์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ตัวอักษรที่หายไปก็คือตัวที่แทนด้วยวันพฤหัสบดีนั่นเอง แล้วนี่ก็คือปริศนาเชิงตรรกะที่เรานำให้ท่านทดสอบสมองกันที่นี่ Gclub คาสิโนออนไลน์ นั่นเอง